El-mappen

 

El-mappen er en af vores samlinger af danske el installation i - og til en/et el lejlighed / el bolig / el hus/ el butik, el materialer, el pris, el butik, el belysning, LED belysning, el halogen belysning, el installation om dimernsion, el netværk installation, el teori, el teknik, el anlæg, el tænding, el tilslutning, el forbindelse, el belysning, el automatiske, el styring, el kobling, el kobling til motor, el PC Schematic, el motor styringer om nøgleskema og hovedstrøms skema i PC Schematic, el diagrammer, el billede, el tegning, el formel, el symbol, el kontakter symbol, el installation plantetegning symbol, el installation symbol, el kontakter symbol, el ledning farve kode, el modstandsværdier, el farvekoder, el tegning til TN(nulling) - TT system - IT system, el Elektronisk databehanding (EDB), Local Area Network(LAN), Wide Area Network(WAN), Peer-to-peer netværk, Client Server netværk, Ethernet Kollision netværk og sikkerhedskvalitetsstyring (SKS) + Arbejdstilsynet (AT) + Sikkerhedsstyrelsen(SIK). Der er også tabeller om sikringer, el symbol for Lauritz Knudsen (LK), el diagrammer, el billede, el tegning til IHC(Intelligent House Control)s program fra Lauritz Knudsen (LK), LK Wireless i - og til lejlighed / bolig / hus, el pris, el automatiske, el styring, el PLC symbol til programs motor styringer, el symbol, el installation symbol, el kontakter symbol, el symbol for Dimernsion og el symbol for el ledning, el kabel og ledningsmodstands, osv. i El-mappen.

 

Vores El-mappe er bare en El guide, viden om danske el installation i-og til el lejlighed / el bolig / el hus, og til dem, der har brugt for en El-mappe eller El guide + el materialer eller el pris til el installation i - og til el lejlighed / el bolig / el hus - med danske Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB), + Belysning teknik og LED belysning teknik, Arbejdstilsynet(AT) og Sikkerhedsstyrelsen(SIK). Der er en El guide til Elektriker, El installtør og El ingernior.

 

 

Google

 

 

 

 


 

1.

Ohms lov

     
   

Ohms lov

   

De mest almindelige elektriske måleenheder

   

Måleteknik og Sikring

     
   

Kontrolmåle og Isolationsmåle

   

Isolationsprøve, det hånddrevne og Batteridrevet isolationsprøve apparat

   

Målinger på elinstallationer med sikkerheden

   

Sikrings smeltetids tabel i 5 sek.

   

Sikringers smeltekurve

   

Sikringens smelteenergikurver

   

Sikringers type og farver

   

Udløserkurver/Smeltekurve for automatsikringer C fra LK

   

Hvad er en Lysbue

   

Lysbueenergi 4A-50A

   

Lysbueenergi 16A-100A

   

Modstandsværdier og Farvekoder

 

 

 

2.

Serie, Kombinerede & Parallel el teori

     
   

Serie forbindelse el teori

   

Parallel forbindelse el teori

 

Kombinerede forbindelse el teori

   

El Tændings Diagram

     
   

En pol afbryder

   

Krone afbryder

 

Korrespondance A

   

Korrespondance A med krydsning

   

Korrespondance B

   

Korrespondance B med krydsning

   

Korrespondance C

   

Kiprelæ for 230V

   

Kiprelæ for 24V

   

LK FUGA og OPUS lysdæmper MEK-S 300 CR og LR

 

Tappeautomat

 

El Plantegning

     
 

Plantegning til el-installation eksempel 1

   

Plantegning til el-installation eksempel 2

   

El Installationssymboler for afbryder og stikkontakter o.l. for Lauritz Knudsen (LK)

     
   

Installationssymboler for afbrydere

   

Installationssymboler for stikkontakter

   

Installationssymboler for tilslutningssteder og ledningsføring

   

Lauritz Knudsen (LK) Fuga Borelære for forfra dåse 56mm

       
   

LK Fuga forfradåse opmærkning Lodret

   

LK Fuga forfradåse opmærkning Vandret

       

Farvevalg til elektriske ledninger og elektrisks kabel

       

CEE kontaktmateriel og farver

       
 

El Varmekabler

     
   

Varmekabler

   

Konfektion for varmekabler

   

Selvregulerende varmekabler

   

Genrelle for varmekabler

     

3.

Ledningsmodstand og Spændingsfald

   
   

Ledningsmodstands formler

   

Spændingsfald formler

   

Eksempel på 1 fase spændingsfald + dimensionere + belastning grad

   

Eksempel på 2 fase spændingsfald

 

Eksempel på 3 fase spændingsfald

   

Eksempel på 1 fase + N spændingsfald

 

3 faset effekt formler

   

El Dimensionering

     
   

Dimensioneres diagram, og udregning rækkeføle

 

Dimensioneres Symbolforklaring

 

Modstandsværdier R , og Reaktans X i Ohms for kabel tabel fra NKT

 

Modstandsfylden tabel

   

Strømværdier for PVC isolerede ledere og kabler

   

Korrektionsfaktorer for omgivelsestemperaturer

 

Dimensionere motor

 

Dimensionere Ikmax

 

Dimensionere Ikmin

   

Jordforbindelse

       
   

Jordforbindelse - supplerende og hovedudlignings forbindelse

 
       

Stikledninger og hovedledninger

       
   

Stik og hovedledninger

 
     

4.

El Transformer

     
   

Transformere formler

 

Transformeres beregning

   

Data og Tele installation

     
   

Hvad EDB står for

   

BNC stik

   

RJ 45 stik 

   
 

Topologi

     
   

Bus topologi

   

Stjerne topologi

   

Ring topologi

   

Matrix topologi

       
 

Netværk

     
   

Local Area Network (LAN)

   

Wide Area Network (WAN)

   

Peer-to-peer netværk

   

Client Server netværk

   

Ethernet Kollision netværk

       
 

Fiber optisk kabel

     
   

Fiber optisk kabel

   

Fiber optisk kabel farvekode

       
 

Antenneanlæg

       
   

Antenneanlæg frekvensopdeling til TV

 

 

 

5.

El Motor

     
   

Motor opbygning

   

Motor Startmetoder

 

Polpar formler

 

Vekselstrøms motor formler

 

Rotorens hastighed tabel og diagram

 

Måling på motors klemmer

 

Danfoss katalog for motorværn og kontaktor

   

Stjerne og Trekant (Y/D) Motor teori

   

Opbygning og virkemåde af et kontakt relæ

   

Termorelæ

   

Hjælpekontakt

   

Stjerne - Trekant (Y/D) start beskrivelse

   

Stjerne - Trekant (Y/D) start nøgleskema teori

 

 

PC schematic

     
   

Symbol for PC schematic

   

PC schematic Stjerne - Trekantstart (Y/D) Hovedstrømsskema

   

PC schematic Stjerne - Trekantstart (Y/D) Nøgleskema

 

PC schematic Adskilte viklinger motors Hovedstrømsskema

 

PC schematic Adskilte viklinger motors Nøgleskema

 

PC schematic Dahlandermotors Hovedstrømsskema

   

PC schematic Dahlandermotors Nøgleskema

     

6.

Vekselspænding AC

     
   

Vekselstrømmens værdier

 

Vekselspændings AC formler for Serie forbindelse

 

Vekselspændings AC Vektordiagrams teori

 

Vekselspænding AC for Serie og Parallel forbindelse formler tabel

   

 

Lysstofrør

     
   

Lysstofrørets Funktion

   

Lysstofrørs farvekoder

   

Lysstofrørets L koblinger diagram

   

Lysstoførets F koblinger diagram

   

Lysstoførets LLC/LC koblinger diagram

   

Beskrivelse af HF spole

     

7.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (SB)

     
   

Betegnelser for Fejlstrømsafbrydere i Danmark

   

DL & DV afstande

   

ELV, SELV, PELV og FELV

   

Fejlstrømsafbrydere FI, HFI, PFI og HPFI

   

Fejlstrømsafbrydere HPFI og HFI - afbrydere

   

Kabler og ledning i væggene

   

Kapslingsklasser / Degrees of protection provided by enclosures (IP-kode)

   

Korrektionsfaktorer for omgivelsestemperaturer

   

Lægmand, instrueret og sagkyndig person

   

Sikkerhedskvalitetsstyring SKS - skema og mappen

   

Spændingsområde 1 og 2

   

Strømværdier for gummikabler

   

Strømværdier for PVC

   

Stærkstrømsbekendtgørelsen opbygning

   

Tillednings tværsnittet for mærkestrømmen

     
 

Lejlighed / bolig / hus

 
     
   

EL installationskrav til lejlighed / bolig / hus

   

Dimensionering af stikledninger og hovedledninger i-og til lejlighed / bolig / hus

   

Overstrømsbeskyttelse af PVC-isolerede kabler og ledninger i-og til lejlighed / bolig / hus

   

Beskyttelse mod Indirekte Berøring BIB (ekstrabeskyttelse) i-og til lejlighed / bolig / hus

   

Gruppeantal, samt valg og placering af gruppeafbrydere i-og til lejlighed / bolig / hus

   

Antal stikkontakter i køkkener og deres placering i badeværelser i-og til lejlighed / bolig / hus

     
 

L-AUS

 
     
   

L-AUS Afstanden DL

   

L-AUS Afstanden DV

   

Nye bestemmelser for L-AUS

 

TN - systemer (nulling)

 

TT - systemer

 

IT - systemer

   

 

Fællesregulativ

     
   

Del B - El Installation og tilslutning

     
 

Maskinsikkerhed

     
 

Farvekoder for trykknapaktuatorer

   

Farver på indikatorlamper

   

Identifikation af ledere

   

Overbelastningsbeskyttelse af motorer

   

Nødstop

   

Sikkerheds afbryder

   

 

Isolationsklasser

       
   

Isolationsklasser

 
       
 

El Fagbranchen opdatatning

       
   

Ny HPFI-lov

 
   

Krav om tvungen HFI og HPFI- afbrydere

 
     

8.

IHC(Intelligent House Control)

     
   

IHC(Intelligent House Control) opbygning

   

IHC(Intelligent House Control) trådløs opbygning

   
 

Intelligent bygningsinstallation (IBI) / European installation Bus (EIB)

     
   

Formål med IBI el-installationer

   

Intelligent bygningsinstallation (IBI) / European installation Bus (EIB)

   

Defintion af intelligent bygningsinstallation (IBI) / European installation Bus (EIB)

     
 

PLC

     
   

Basic instruction for PLC symbol

 

PLC Sekvensteknik

   

Induktive følere

   

Kapacitive følere

 

Logik skema

   

Ladder diagram

 
     

9.

Arbejdsmiljø

     
 

Stigeregler

 

Løftregler

 

Støvregler

   

El Berøringsfare

       
   

Elektrisk stød

 
   

Ekstra beskyttelse

 
   

Førstehjælp ved elektricitets

 
   

Højspændings

 
   

Lavspændings

 
   

Hvad må man selv lave af elarbejde?

 
   

 

 
 

Skiltning for arbejdsplads

     
   

Forbudsskilte for arbejdsplads

   

Advarselsskilte for arbejdsplads

   

Påbudsskilte for arbejdsplads

   

Redningsskilte for arbejdsplads

   

Ildslukningsmateriel

     

10.

Belysning teknik

     
   

Hvad er Ra Værdi

   

Belysnings anlæg i Bygningsreglementet

   

Blænding Belysning

   

Farvegengivelses indeks

   

God belysning

   

Lyskildedata

   

Regulerings komponenter til Belysning

   

Belysning teknik

       
 

Energieffektivt lys

   

Lavvoltshalogen 12V belysning

   

Lavvoltshalogen 12V belysning - udføres i 3 grundtyper

   

LED Lysdioder

   

LED Belysning

   

Hvad kan LED Belysning

     
 

Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

B22 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

E12 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

E14 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

E27 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

E40 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

G4 Lyskilde, Fatning og Sokkel

   

GU5,3 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

G8,5 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

G9 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

G12 Lyskilder, Fatning og Sokkel

   

GY6,35 Lyskilders Fatning og Sokkel

   

GU 10 Lyskilders Fatning og Sokkel

     

11.

El Matematik

     
   

Cirkel, firkant og trekant formler

 

Cos j tabel

   

Gamle enheder til SI - enhedssystemet

   

SI - enhedssystemet

   

SI - enhedssystemet til Gamle enheder

 

Trigonometriske formler for en retvinklet trekant

   

 

12.

Link

   
       
   

Link til EL sider

 
 

 

 

 

 


 

Google